Jindřich Smitka

Blog za pomoci Pelicanu

Dlouho zela moje doména prázdnotou a já psal poznámky různě po papírech, což stačilo do doby, než jsem zapomněl, kde vlastně ty potřebné papíry mám. Proto padlo rozhodnutí, vytvářet poznámky na počítači.

Rozhodnutí v čem a jak psát bylo těžké, ať už řešení, která dnešní web nabízí nebo vlastní výroba blogu, ale spíše to bylo nalézání slepých uliček.

Tyto uličky mě dovedly k tomu, co pro tvorbu poznámek požaduji:

Po chvilce hledání na netu jsem narazil na generátor Pelican, který splnil mé požadavky.

Uvádím zde jen nastavení pro Google App Engine, instalaci Pelicanu najdete v jeho dokumentaci.

Pelican a Google App Engine

Pelican mám nastavený tak, aby výstup uložil do adresáře output v kořenu repozitáře. GAE potřebuje vědět, kde má vzít patřičné stránky, proto přidáme pár řádek do app.yaml do sekce handlers.

application: test
version: 1
runtime: python27
api_version: 1
threadsafe: true

handlers:

# Toto mapuje ikonku /favicon.ico do adresare s tematem, kde ji mam umistenou.
- url: /favicon\.ico
  static_files: output/theme/images/favicon.ico
  upload: output/theme/images/favicon\.ico

# Toto je namapování kořene na index.html
- url: /
  static_files: output/index.html
  upload: output/index.html

# Toto mapuje url do adresare output.
# Pr. URL http://www.smita.info/bagr.html namapuje na output/bagr.html
- url: /
  static_dir: output

Parametr upload říká, že se při nasazení na servery Googlu má tento soubor též přenést.